TVÄTTNING

Rengöring av golv, väggar och tak i industrier, Broar, garage, offentliga lokaler, tunnlar, etc. 
Hårt nedsmutsade ytor behöver ofta behandlas olika beroende på materialet. Det kan vara offentliga platser som är fulla av klotter eller nedsmutsade av damm och sot. Industrilokaler blir solkiga av färg, oljor, eller annat nedsmutsande material. För olika situationer använder vi högtrycksaggregat med ånga, varmt eller kallt vatten, kombinerat med olika lösningsmedel.