HÖGTRYCKSSPOLNING

För rensning av igensatta avloppsledningar, spolning av gårdar och vägar, etc. 
För rensning av ledningar och brunnar krävs ofta högtrycksspolning i samband med slamsugning för att resultatet skall bli bra. Slamproppar löses upp, fasttorkade rester slås sönder och kan därefter sugas upp. Till den här uppgiften använder vi våra kombinationsbilar, som också är utrustade för gatspolning. utför rengörning av borrhål & Källor.

 

Kontaktperson Örjan 070-3399863