ADR

Företaget har alla föreskrivna tillstånd som krävs för att transportera farligt avfall.

Våra kunder är Bensinstationer, Industrier, Kommuner, Räddningstjänsten och Privatpersoner.

Kontaktperson  Alexander 070-3399140 Robin 070-4075951