ADR

Företaget har alla föreskrivna tillstånd som krävs för att transportera farligt avfall.

Våra kunder är Bensinstationer, Industrier, Kommuner, Räddningstjänsten och Privatpersoner.

Kontaktperson Per 070-3398641 Alexander 070-3399140