SLAMSUGNING

Scania P 400 2011. Påbyggnation Rolba för effektivt arbete vid kommunala reningsverk där slammet ofta är tjockare och svårare att suga.
Reningsverken körs för det mesta med släp för att effektivisera transporten. Släpet är ett Interconsult med volym 19 Kbm.