SLAMSUGNING

Scania P 400 2011. Påbyggnation Rolba för effektivt arbete vid kommunala reningsverk där slammet ofta är tjockare och svårare att suga.

Reningsverken körs för det mesta med släp för att effektivisera transporten. Släpet är ett Interconsult med volym 19 Kbm.

Hagfors: Christian 070-3399146

Torsby: Marcus 073-3990882

Sunne: Jonathan 070-2568309 

Sunne: Pär 073-0208621